Bij Kinderdagverblijf Cookies staat het kind en zijn bewegingswereld centraal.


Wij zijn een organisatie met 35 kindplaatsen. De dienstverlening bestaat uit opvang van kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar en richt zich op particulieren, scholen en bedrijven. De organisatie is erop gericht om alle cliënten op correcte wijze van dienst te zijn.

Kinderdagverblijf Cookies is in bezit van relevante vergunningen en staat ook zo geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Onze doelstelling:
Wij bieden pedagogisch verantwoorde opvang, door een veilige, vertrouwde leer- en speelomgeving voor uw kind te creëren. Hierbij stellen wij de ontwikkeling van uw kind als individu in groepsverband centraal.

Hoe bieden wij u dit aan?

Door uw kind:

Een plek te geven waar deze zich welkom voelt, thuis hoort en mag zijn wie het is,

De gelegenheid te geven om te spelen met ander speelgoed dan thuis,

Te begeleiden in zijn totale ontwikkeling,

Leren spelen met leeftijdsgenoten,

De eerste kleine stap tot zelfstandigheid te bieden,

Een liefdevolle, vertrouwde en schone omgeving.