Kinderdagverblijf Cookies streeft er naar om kwalitatief hoge opvang aan te bieden.

Naast dat er een pedagogisch beleid wordt gevoerd, zijn de onderwerpen higiëne en veiligheid de speerpunten van onze organisatie.

Van de ouders / verzorgers wordt verwacht hier actief aan deel te nemen.

Hygiëne

Iedere avond na sluitingstijd zal er grondig volgens schema worden schoongemaakt. Overdag zal er enkele uren schoonmaakpersoneel aanwezig zijn om dit bij te houden en daar waar nodig grote vervuiling meteen op te ruimen. In het kinderdagverblijf wordt er niet gelopen met straatschoenen. Voor de ouders zullen er beschermende hoesjes voor over de schoenen beschikbaar zijn.

Beweging

Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van beweging. Spelenderwijs zullen de kinderen dit aanleren via onder andere dans. Er zal een aantal keer per week een half uur aan beweging besteed worden.

Veiligheid

Ouders kunnen door hun vinger te scannen toegang krijgen tot het kinderdagverblijf. Iedereen die het pand betreed wordt geregistreerd. Als ouders niet in staat zijn om zelf hun kind te halen of te brengen moet dit van te voren gemeld worden. Aan personen die niet zijn aangemeld wordt het kind niet meegegeven en zal er direct contact worden opgenomen met de ouders/verzorgers.

Bij Kinderdagverblijf Cookies is cameratoezicht aanwezig.

Sfeer

Bij ons kinderdagverblijf heerst een warme huiselijke sfeer, waarin elk kind zich thuis voelt.