Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Cookies B.V.

Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u! Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen. Te weten: een interne en een externe route, die na elkaar maar ook los van elkaar gevolgd kunnen worden (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

Intern houdt in dat u uw klacht binnen Kinderdagverblijf Cookies indient en wij deze klacht samen met u proberen op te lossen binnen 6 weken.

Extern betekent dat u met uw klacht direct of na de interne regeling een externe instantie benadert. U kunt deze klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met de klachtencoördinator, de Directie. De klachtencoördinator noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 25 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienen bij de klachtencoördinator. In dat geval krijgt u binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 25 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Voor de externe procedure willen wij u erop wijzen dat u ten alle tijden rechtstreeks met uw klacht naar de Geschillencommissie Kinderopvang https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/ kan.

Kinderdagverblijf Cookies is al 10 jaar klachtenvrij. Certificaten zijn aanwezig.

De contact gegevens van de klachtencoördinator KDV Cookies:

Directie Kinderdagverblijf Cookies BV

Aldebaranplein 4 A

1033 GS Amsterdam

020- 633 44 60

Info@kdvcookies.nl